Հարկային իրավունք

  • Հարկային օրենսդրության, իրավախախտումների և/կամ հարկային մարմնի որոշումների վերաբերյալ խորհրդատվություն՝ անվճար։
  • Հարկային իրավախախտումների վերաբերյալ հարկային մարմնի որոշումների (վարչական ակտերի) բողոքարկում վերադասության կարգով՝ սկսած 50․000 ՀՀ դրամից։
  • Հարկային իրավախախտումների վերաբերյալ վարչական վարույթների նիստերի ներկայացուցչություն՝ սկսած ՀՀ 30․000 դրամից։
  • Հարկային իրավունքին վերաբերվող դատական գործերի վարում՝ սկսած 300․000 ՀՀ դրամից։
Գնալ հետ