Հարց տալ ֆորումում ^

Անձնական իրավաբան

Բարև Ձեզ,
թողեք Ձեր հարցը

Անշարժ գույք

  • Խորհրդատվության անշարժ գույքի վերաբերյալ հարցերով՝ անվճար։
  • Բանակցությունների վարում պայմանագրի մյուս կողմի (կոնտրագենտի) հետ՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից:
  • Գործարքի կնքումից առաջ անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն` սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
  • Գործարքի կնքումից առաջ պայմանագրի կողմի ուսումնասիրություն՝ սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
  • Կնքվելիք գործարքի ուսումնասիրություն, ռիսկերի գնահատում, եզրակացության տրամադրում՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
  • Պայմանագրի կազմում՝ սկսած 25․000 ՀՀ դրամից։
  • Նոտարական գրասենյակում գործարքի կնքման ուղեկցում՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
  • Ուղեկցում գործարքից բխող իրավունքների պետական գրանցման գործընթացում` սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
  • Անշարժ գույքի կադաստրային գործի ուսումնասիրում՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
  • Գնալ հետ