Մտավոր սեփականություն

  • Խորհրդատվություն մտավոր սեփականության իրավունքի վերաբերյալ հարցերով՝ անվճար։
  • Աջակցություն ապրանքային նշանի գրանցման գործընթացում՝ սկսած 35․000 ՀՀ դրամից։
  • Դիմումների և գրությունների կազմում (հեղինակային և/կամ հարակից իրավունքները ենթադրյալ խախտողին ուղղված կամ ի պատասխան)` սկսած 40.000 ՀՀ դրամից:
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում հեղինակային և/կամ հարակից իրավունքների խախտման վերաբերյալ վեճերով՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:
  • Վերը նկարագրված գործերով կայացված դատական ակտերի վերաբերյալ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում՝ սկսած 100․000 դրամից։
  • Աջակցություն մտավոր սեփականության հետ կապված վեճերի արտադատական կարգով լուծման գործընթացում` սկսած 200.000 ՀՀ դրամից:
  • Դատական ներկայացուցչություն հեղինակայաին և/կամ հարակից իրավունքների պաշտպանության գործերով` սկսած 500.000 ՀՀ դրամից:
Գնալ հետ