Աշխատանքային իրավունք

  • Խորհրդատվություն աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ հարցերով՝ անվճար։
  • Դիմումների, գրությունների և հարցումների կազմում (գործատուին,աշխատողին, պետական և ոչ պետական մարմիններին կամ կազմակերպություններին ուղղված)՝ սկսած 25․000 ՀՀ դրամից։
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ վեճերով՝ սկսած 40․000 ՀՀ դրամից։
  • Աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ վեճերով վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոքների կազմում՝ սկսած 200․000 ՀՀ դրամից։
  • Ներկայացուցչություն աշխատանքային հարաբերություններում (բանակցությունների վարում)` սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:
  • Դատական ներկայացուցչություն աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ վեճերով` սկսած 350.000 ՀՀ դրամից:
Գնալ հետ