Գործարարական իրավունք

 • Խորհրդատվություն գործարարական գործունեության վերաբերյալ՝ անվճար։
 • ՍՊԸ գրանցում՝ սկսած 25․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ գրանցում՝ սկսած 70․000 ՀՀ դրամից։
 • Ներկայացչության կամ մասնաճյուղի գրանցում՝ սկսած 90․000 ՀՀ դրամից։
 • Հիմնադրամի գրանցում՝ սկսած 100․000 ՀՀ դրամից։
 • Հասարակական կազմակերպության գրանցում՝ սկսած 100․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ մասնակիցների կազմի փոփոխություն՝ սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ իրավաբանական հասցեի / ֆիրմային անվանման փոփոխություն՝ սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն՝ սկսած 15․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ կանոնադրության փոփոխություն՝ սկսած 10․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխություն՝ սկսած 80․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ վերակազմակերպում՝ սկսած 200․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ բաժնետերերի կազմի փոփոխություն՝ սկսած 80․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ իրավաբանական հասցեի / ֆիրմային անվանման փոփոխություն՝ սկսած 25․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն՝ սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխություն՝ սկսած 20․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխություն՝ սկսած 100․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ վերակազմակերպում՝ սկսած 250․000 ՀՀ դրամից։
 • ՀԿ/հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխություն՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
 • ՀԿ/հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
 • ՍՊԸ լուծարում՝ սկսած 60․000 ՀՀ դրամից։
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ լուծարում՝ սկսած 150․000 ՀՀ դրամից։
 • Ներկայացչության / մասնաճյուղի լուծարում՝ սկսած 60․000 ՀՀ դրամից։
 • Հիմնադրամի լուծարում՝ սկսած 200․000 ՀՀ դրամից։
 • Հասարակական կազմակերպության լուծարում՝ սկսած 150․000 ՀՀ դրամից։
Գնալ հետ