Հարց տալ ֆորումում ^

Անձնական իրավաբան

Բարև Ձեզ,
թողեք Ձեր հարցը

Վնասի հատուցում

  • Խորհրդատվություն վնասի հատուցման ինստիտուտի վերաբերյալ՝ անվճար։
  • Դիմումների, գրությունների, հարցումների կազմում (ենթադրյալ վնաս պատճառողին, ենթադրյալ վնաս կրած անձին կամ այլ պետական և ոչ պետական մարմիններին ուղղված)` սկսած 25.000 ՀՀ դրամից:
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում (գույքային և ոչ գույքային վնասի հատուցման պահանջի վերաբերյալ)` սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:
  • Վերոնշյալ տեսակի գործերով վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում՝ սկսած 100․000 դրամից։
  • Աջակցություն վնասի հատուցման հետ կապված վեճերի արտադատական կարգով լուծման գործընթացում` սկսած 150.000 ՀՀ դրամից:
  • Դատական ներկայացուցչություն վնասի հատուցման վերաբերյալ վեճերով` սկսած 400.000 ՀՀ դրամից:
Գնալ հետ