Հարց տալ ֆորումում ^

Անձնական իրավաբան

Բարև Ձեզ,
թողեք Ձեր հարցը

Քրեական

  • Իրավաբանական խորհրդատվություն քրեական գործերով՝ անվճար։
  • Կասկածյալի, մեղադրյալի շահերի պաշտպանություն մինչդատական վարույթի ընթացքում՝ սկսած 500․000 ՀՀ դրամից։
  • Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանություն դատական վարույթում՝ սկսած 600․000 ՀՀ դրամից։
  • Դատապարտյալի իրավունքների պաշտպանություն իրավասու պետական մարմիններում՝ սկսած 300․000 ՀՀ դրամից։
  • Վկայի, տուժողի շահերի պաշտպանություն իրավապահ մարմիններում և դատարաններում՝ սկսած 300․000 ՀՀ դրամից։
  • Իրավաբանական ծառայությունների մատուցում անդրազգային իրավապահ և իրավապաշտպան մարմիններում՝ սկսած 1․000․000 ՀՀ դրամից։
  • Քրեաիրավական ոլորտին առնչվող վերլուծությունների և հետազոտությունների իրականացում՝ սկսած 300․000 ՀՀ դրամից։
Գնալ հետ