Մտավոր գործունեության արդյունքների վերաբերյալ կնքվող պայմանագրեր

Լիցենզային պայմանագրով մտավոր գործունեության արդյունքի կամ անհատականացման միջոցի նկատմամբ բացառիկ իրավունք ունեցող կողմը (նույն ինքը՝ լիցենզատուն) մյուս կողմին (լիցենզառուին) թույլատրում է օգտագործել մտավոր սեփականության համապատասխան օբյեկտը:

Այս պայմանագիրը ենթադրվում է լինել հատուցելի: Լիցենզային պայմանագրում պետք է սահմանվեն.

  • վարձատրության չափը և/կամ այն որոշելու կարգն ու վճարման ժամկետները
  • տրամադրվող իրավունքները, դրանք օգտագործելու սահմանները և ժամկետները:

Լիցենզային պայմանագիրն ունի հիմնական երեք տարատեսակներ: Դրանք են.

  • հասարակ, ոչ բացառիկ լիցենզիա – այս պարագայում լիցենզառուին տրամադրվում է մտավոր սեփականության օբյեկտի օգտագործման իրավունք` պահպանելով լիցենզատուի իրավունքը այն օգտագործելու և այլ անձանց օգտագործման թույլտվություն տալու
  • եզակի լիցենզիա – այդ դեպքում լիցենզառուին տրամադրվում է մտավոր սեփականության օբյեկտի օգտագործման իրավունք` պահպանելով այն օգտագործելու լիցենզատուի իրավունքը, սակայն, առանց այլ անձանց թույլտվություն տալու իրավունքի
  • բացառիկ լիցենզիա – լիցենզառուին տրամադրվում է մտավոր սեփականության օբյեկտի օգտագործման իրավունք՝ առանց լիցենզատուի կողմից այն օգտագործելու և այլ անձանց թույլտվություն տալու հնարավորության:

Եթե այլ բան նախատեսված չի լինում պայմանագրով, լիցենզիան ենթադրվում է լինել հասարակ (ոչ բացառիկ):

Լիցենզառուն իրավունք ունի ենթալիցենզային պայմանագիր կնքել /այսինքն՝ մտավոր սեփականության օբյեկտի օգտագործման իրավունքն այլ անձի տրամադրել/ միայն լիցենզային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում:

Գնալ հետ