Հաջողված գործ

Վարչական շրջանի ղեկավարի որոշմամբ ավտոմեքենայի գույքահարկի պարտավորության գանձման մասին կայացվել էր համապատասխան որոշում և սեփականատիրոջ բանկային հաշիվներից բռնագանձվել էր նշված գումարը:

Մեր մասնագետների կողմից ներկայացվեց համապատասխան վարչական բողոք, ներկայացվեց բավարար ապացույցներ տվյալ ավտոմեքենան երբևէ ապահովագրված չլինելու վերաբերյալ: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2015 թ. հունիսի 25-իթիվ 708 Ա որոշման համապատասխան կարգավորումները՝ ներկայացված բողոքը բավարարվեց, բռնագանձված գումարը հետ վերադարձվեց քաղաքացուն:

Գնալ հետ