Հաջողված քեյս

Անձնական իրավաբան թիմի հերթական հաջողված գործը վերաբերում է երեխայի տեսակցության կարգ սահմանելուն։

Խնդիրը հետևյալն էր։ Կինը արգելել էր իր մահացած ամուսնու ծնողներին տեսակցել իրենց թոռանը։ Ծնողները դիմել էին մեզ՝ երեխային տեսակցելու հնարավորություն ձեռք բերելու համար։

Հաճախորդի իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու նպատակով մեր մասնագետները դիմել են դատարան՝ տեսակցության կարգ սահմանելու պահանջով։

Նրանց գործողությունների արդյունքում դատական գործը լուծվել է հօգուտ հաճախորդի, և սահմանվել է տեսակցության կարգ։

Գնալ հետ