Մեր Մասին

Personal Lawyer հավելվածը Ձեր անձնական իրավաբանն է, որը հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։

Personal Lawyer հավելվածի օգնությամբ դուք կարող եք աշխարհի ցանկացած կետից 24/7 ռեժիմով անսահմանափակ անվճար զանգեր կատարել և ստանալ անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն իրավունքի ցանկացած ճյուղի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համաձայն։

Personal Lawyer-ը ծառայությունը երաշխավորում է Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվության գաղտնիությունը։

Personal Lawyer-ը ծառայությունը իրավաբանական օգնություն է Ձեր և Ձեր մտերիմների համար։